IoT slovníček pojmů

research word in dictionary

Věc

Věc z pohledu IoT představuje neživý objekt (fyzický nebo virtuální) obsahující elektroniku, software a senzory, pomocí kterých snímá určitou veličinu nebo veličiny a poskytuje schopnost sloužit k danému účelu.

Smart

= chytrý
Slovo převzaté z angličtiny.

Inteligentní (chytrá) továrna

Označení továrny, která využívá IIoT nebo M2M k efektivnější využívání zdrojů, snížení provozních nákladů, předcházení výpadkům, zvýšení pracovní produktivity a bezpečnosti pracovníků.

IoT

= Internet of Things = Internet věcí
Internet věcí je koncept sítě (zpravidla bezdrátové) mezi nejrůznějšími objekty. Principem je sběr dat z různých senzorů a čidel a sdílení těchto dat prostřednictvím internetu za účelem dalšího zpracování a vyhodnocování. Internet věcí využívá pro připojení zařízení běžné dostupné prostředky, jako je síťové připojení kabelem nebo prostřednictvím bezdrátové WLAN sítě. Např. sběr dat o teplotě přepravovaného nákladu ve vozidle, lze využít datovou komunikaci mobilních operátorů. Pro vyhodnocování takto získaných dat se dají využít tzv. Technologie Big data.

IIoT

= Industry Internet of Things = Průmyslový internet věcí
Industry Internet of Things = Průmyslový internet věcí - vychází z M2M a rozšiřuje ho o možnost analýzy dat, např. v cloudu (Big data). Jedná se o efektivnější využívání zdrojů, snížení provozních nákladů, zvýšení pracovní produktivity a bezpečnosti praocovníků předcházení výpadkům pomocí monitorování a včasné údržby a tím dosažení výrazných úspor.

FIOT

= FOXON Internet of Things = FOXON Internet věcí

M2M

= Machine to Machine
Spolupráce mezi stroji a systémy bez zásahu člověka.

Industry 4.0

= Průmysl 4.0
Digitalizace výroby - čtvrtá průmyslová revoluce, přináší úplné digitální propojení vývoje výrobku až po logistiku - soustava bezdrátově navzájem komunikujících automatizovaných řídicích systémů, které samy kontrolují všechny součásti výrobního procesu.

Big data

= Veledata
Velké objemy dat, které nejsou běžné softwary schopny zachycovat, spravovat a zpracovávat v rozumném čase - jedná se o data v objemu petabytů. Pro zpracování těchto dat máme k dipsozici prověřený produkt ThingWorx.

Brána

= Gateway
Brány koordinují a plánují komunikaci mezi vzdálenými bezdrátovými senzory (čidly) a řadou uživatelsky zvolených koncových systémů včetně ovládacích prvků.

Cloud

Datové uložiště v prostředí internetu.

ShowRoom

= ukázkový prostor
Prostor pro předvedení IoT řešení a prvků (senzory, čidla, brány) v našich prostorách v Liberci (kontaktujte nás přes formulář a dohodněte si návštěvu s naším obchodním zástupcem).

Prediktivní údržba

Tato technika zahrnuje sledování dat z provozu a údržby, aby bylo možno předvídat závady, dříve než k nim dojde — tím umožňuje naplánovat údržbu během plánovaných odstávek.

Condition monitoring

= Monitorování kondicí
Monitorování stavu stroje a předvídaní poruchy.

Foxon Internet of Things

fiot logo

Česká 615/25
Liberec 25
463 12, Česká republika
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.